рәсми сайт

Мин өлкәнме, син өлкәнме – кем белгән!

Мин өлкәнме, син өлкәнме – кем белгән!
Чабатаңнан бабам кычкырып көлгән.
Хәлсезләнгән көлүдән эче катып –
Шул хәле «чабаталыга» мач килгән!.. 

Тәкъдим итү: