рәсми сайт

Һәркемнең күңелендә бер арыслан ятыр. 

Һәркемнең күңелендә бер арыслан ятыр. 
Безнең арысланнарның читлекләре ябык. 
Жиде миллион берьюлы уянып чыкса,
Ни кылыр икән бу «өлкән халык»?!

 

Тәкъдим итү: