рәсми сайт

Җүнсезгә иман бирсәң, атың җигүле булсын

Җүнсезгә иман бирсәң, атың җигүле булсын
Капка төпләрендә ул авызлык чәйнәп торсын!
Дәүләтен төзештек, атларны карамадык,
Атларны карамадык, безгә бу сабак булсын!..

Тәкъдим итү: