рәсми сайт

Халык үз тилесен үзе сайлый диләр,

Халык үз тилесен үзе сайлый диләр,
Шул тилегә баш була тик белмиләр. 
Тегесе тигәнәк буе сикергәндә
Итәгеннән дә тартыйкчы димиләр. 

Тәкъдим итү: