рәсми сайт

Зәңгәр экраннар – көн-төн үтерешләр!.. 

Зәңгәр экраннар – көн-төн үтерешләр!.. 
Яисә яхүдиләр акча бүлешәләр. 
Бер «төймәдә» исә һәрвакыт жыр тавышы – 
«Әпипәгә» бии-бии көлешүләр... 

Тәкъдим итү: