рәсми сайт

Ник талаша пыр тузынып туган белән туган?! 

Ник талаша пыр тузынып туган белән туган?! 
Бу татары гүя бер-берсен тукмарга туган!.. 
Сискәндем кинәт уйлап: талаштыра тугелме 
Сынык-санак безне патша табыныннан калган?! 

Тәкъдим итү: