рәсми сайт

Ханлыгың гына кирәк дип басып ала

Ханлыгың гына кирәк дип басып ала. 
Динең дия аннан – нәфсе тагын арта. 
Моң агасы урынга хәзер кан тама – 
Кисеп алам дип, туган телне каната!.. 

Тәкъдим итү: