рәсми сайт

Тынлыкмы бу? Әллә шундый озак коллык. 

Тынлыкмы бу? Әллә шундый озак коллык. 
Озын-озак: биш гасыр бит, инде биш мең еллык. 
Җиткәндер лә күптән – нигезеңне корыр вакыт. 
Хак әйтелгән: бергә булыйк, аерым торыйк.

Тәкъдим итү: