рәсми сайт

Тарих чүки бу башка

Тарих чүки бу башка:
Урыс капка, жил капка;
Пәри башка, жен башка –
Аерылып чык башка.                    

Тәкъдим итү: