рәсми сайт

Синнән көләләр бит сизәсеңме шуны

Синнән көләләр бит сизәсеңме шуны:
«Татар бер-берсен ашар ди. Шундый каны!..
Баеганы хатын алыштыруны карый. 
Уенчыкка сатып алып була ди аны!..»

Тәкъдим итү: