рәсми сайт

Римлылар сизмәгәнне өлкән туган белешми

Римлылар сизмәгәнне өлкән туган белешми:
Һәр дәүләт туа, яши, даны телдән төшми. 
Вакыт – исәп, Ходай Тәгалә үз эшен эшли. 
Бүселә торгач, патшалык соңыннан нишли?..

Тәкъдим итү: