рәсми сайт

Башыма килмәсен...

Малыма килсә килсен, башыма килмәсен –
Язмыш җиле, йә Хода, балама тимәсен. 
Бер тотынган юлы мине генә иләсен!!!
Бу теләгемне дус булып йөргән сизмәсен!.. 

Тәкъдим итү: