рәсми сайт

Миңа гына килә бәлаләр дип кайгырма син

Миңа гына килә бәлаләр дип кайгырма син. 
Ул бәхетле дип, кешеләрне дә аерма син. 
Тыныч яшисең килсә – якын дустыңнан артык
Бер олау тугел, хәтта бер мыскал баема син!.. 
 

Тәкъдим итү: