рәсми сайт

Дөньяларда гөнаһ җыйсаң бу кадәрле

Дөньяларда гөнаһ җыйсаң бу кадәрле ‒

Хисапларын кыен булыр бирүләре.

Озын бауга элдем җыеп мин аларны –

Күр әле син, күрегезче мин юләрне!..

Тәкъдим итү: